QUY ĐỊNH QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE MỚI NHẤT

Công ty thiết bị vật tư môi trường FME là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị, lắp đặt trọn gói hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận khác. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 033 505 4727 (Mr. Thắng) để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất trên thị trường.

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE MỚI NHẤT

Pháp luật hiện hành quy định rõ ràng và chi tiết việc lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục bằng Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và mới nhất là Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 16/08/2021.

Vậy làm sao để lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải online đúng quy định, phải quan trắc thông số nào,đối tượng nào sẽ phải lắp đặt. Cùng giải đáp thắc mắc qua bài viết sau:

1. Đối tượng thực hiện và thông số quan trắc khí thải tự động, liên tục

– Đối tượng thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục: Mục 2 Khoản 23, Điều 3 của nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 quy định các đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục.

– Thông số quan trắc: Theo Mục 3, Khoản 23, Điều 3 của nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 quy định các thông số quan trắc khí thải tự động bao gồm:

  + Các thông số môi trường cố định gồm: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOx và CO (trừ trường hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với một số lĩnh vực đặc thù không yêu cầu kiểm soát);

  + Các thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề được nêu trong báo cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

Hình: Hoạt động phát thải của nhà máy, xí nghiệp

2. Quy định hệ thống quan trắc khí thải online mới nhất

Điều 36, điều 37, điều 38 thuộc chương VII của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 và có hiệu lực từ ngày 16/08/2021 quy định đối với hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục như sau:

2.1. Yêu cầu cơ bản của hệ thống quan trắc khí thải online

2.1.1. Vị trí lỗ quan trắc

– Cách xác định vị trí lỗ quan trắc: tuân thủ theo quy định về xác định vị trí lỗ lấy mẫu tại Khoản 1 Mục III Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021;

– Trường hợp ống khói không đáp ứng đủ điều kiện để xác định được vị trí lỗ quan trắc khí thải theo quy định tại Khoản 1 Mục III Phụ lục 5 thì việc lựa chọn vị trí lỗ quan trắc phải thỏa mãn điều kiện: không ở miệng ống khói; không ở vị trí ống bị co thắt, giãn nở; không ở gần quạt đẩy, quạt hút và ưu tiên chọn nơi có dòng khí chuyển động ổn định;

2.1.2. Thành phần cơ bản của trạm quan trắc khí thải tự động liên tục

– Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: Căn cứ vào thông số và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương pháp lắp đặt thiết bị quan trắc online phù hợp, cụ thể:

  + Phương pháp trực tiếp trên thân ống khói (in-situ): thiết bị quan trắc khí thải được gắn trực tiếp trên thân ống khói để đo các thông số khí thải và không sử dụng ống dẫn mẫu;

Hình: Phương pháp lấy mẫu trực tiếp

  + Phương pháp gián tiếp thông qua việc trích hút mẫu (extractive): mẫu khí thải được trích từ trong thân ống khói nhờ ống hút mẫu và được dẫn theo ống dẫn mẫu tới thiết bị quan trắc khí thải.

Hình: Phương pháp lấy mẫu gián tiếp

– Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về cơ quan nhà nước về môi trường.

  + Nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tại data logger:

  • Hệ thống quan trắc online phải kết nối trực tiếp đến các thiết bị đo, phân tích, bộ điều khiển mà không qua thiết bị khác
  • Tín hiệu đầu ra của hệ thống là dạng số (digital);

  + Truyền dữ liệu hệ thống quan trắc khí thải tự động:

  • Truyền dữ liệu theo phương thức FTP hoặc FTPs hoặc sFTP tới địa chỉ máy chủ bằng tài khoản và địa chỉ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp;
  • Dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 05 phút khi kết quả quan trắc được hệ thống trả ra;

  + Định dạng và nội dung tệp dữ liệu của trạm quan trắc ống khói online:

  • Dữ liệu được định dạng theo dạng tệp; *.txt;
  • Nội dung tệp dữ liệu bao gồm 05 thông tin chính: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);

– Chất chuẩn: phục vụ cho công tác kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải ống khói của hệ thống.

– Camera: lắp đặt camera để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc khí thải của hệ thống đảm bảo yêu cầu sau:

  + Có camera quan sát được khí thải phát sinh từ tất cả các ống khói của cơ sở, đảm bảo quan sát được khí thải phát từ miệng các ống khói, truyền hình ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường;

  + Có camera lắp đặt bên trong nhà trạm đảm bảo quan sát bộ điều khiển của thiết bị quan trắc khí thải online để phục vụ mục tiêu an ninh cho nhà trạm, truyền và trích xuất dữ liệu khi có yêu cầu;

  + Camera phải bảo đảm có khả năng quay (ngang, dọc); có khả năng xem ban đêm, đảm bảo quan sát rõ ràng các đối tượng cần giám sát; có khả năng ghi lại hình ảnh theo khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình.

Quý khách hàng đang có nhu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp hãy liên hệ với Công ty thiết bị vật tư môi trường FME qua số Hotline 033 505 4727 (Mr. Thắng) để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết, miễn phí.

2.2. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục

Hệ thống quan trắc khí thải online phải đáp ứng được các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật sau:

2.2.1. Thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

– Các thiết bị quan trắc khí thải phải đáp ứng được đặc tính kỹ thuật ở bảng sau:

Bảng: Đặc tính kỹ thuật của thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

STT Thông số Đơn vị đo Độ chính xác Độ phân giải Thời gian đáp ứng (giây)
% giá trị đọc % khoảng đo
1 Nhiệt độ °C ± 5% ± 5% ≤ 120 giây
2 Áp suất kPa ± 5% ± 5% ≤ 120 giây
mbar
3 NO mg/m3 ± 5% ± 5% 1 mg/m3 ≤ 200 giây
ppm 1 ppm
4 NO3 mg/m3 ± 5% ± 5% 1 mg/m3 ≤ 300 giây
ppm 1 ppm
5 CO mg/m3 ± 5% ± 5% 1 mg/m3 ≤ 200 giây
ppm 1 ppm
6 SO2 mg/m3 ± 5% ± 5% 1 mg/m3 ≤ 200 giây
ppm 1 ppm
7 O2 %V ± 0,5% ± 0,5% 0,1%V ≤ 200 giây
8 H2S mg/m3 ± 5% ± 5% 0,1 mg/m3 ≤ 300 giây
ppm 0,1 ppm
9 NH3 mg/m3 ± 5% ± 5% 0,1 mg/m3 ≤ 300 giây
ppm 0,1 ppm
10 Hơi Hg mg/m3 ± 5% ± 5% 0,1 mg/m3 ≤ 900 giây
11 Bụi (PM) mg/m3 ± 10% ± 5% 0,1 mg/m3 ≤ 60 giây

– Đặc tính của thiết bị quan trắc khí thải online có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo khoảng đo;

Thiết bị quan trắc tự động phải có ít nhất 01 khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở (trừ các thông số nhiệt độ, lưu lượng, áp suất);

– Đối với thông số nhiệt độ, áp suất, bụi và lưu lượng, thiết bị đo phải gắn trên thân ống khói;

– Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ, được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV);

– Có khả năng lưu giữ và kết xuất tự động kết quả quan trắc khí thải và thông tin trạng thái của thiết bị đo, tối thiểu bao gồm các trạng thái: đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị.

2.2.2. Chất chuẩn

– Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị quan trắc tự động khí thải đối với các thông số quy định tại Bảng trên (trừ các thông số nhiệt độ, bụi (PM), áp suất);

– Đối với hệ thống quan trắc tự động sử dụng hệ trích hút mẫu (extractive), chất chuẩn phải được dẫn tới vị trí khí thải đi vào ống dẫn mẫu về sơ đồ hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục;

– Đối với hệ thống quan trắc khí thải trực tiếp trên ống khói thì chấp nhận cách kiểm tra bằng chất chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

– Chất chuẩn phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối thiểu ± 5% và phải được liên kết chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường;

– Nồng độ chất chuẩn phải đáp ứng trong khoảng 10%-70% khoảng đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định.

3. Đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục

–  Công ty thiết bị vật tư môi trường FME là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị nhập khẩu chính hãng và lắp đặt toàn bộ hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục.

– Quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 033 505 4727 (Mr. Thắng) để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật chi tiết;

Hình: Lắp đặt trạm quan trắc khí thải online

-Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thiết bị và lắp đặt trạm quan trắc nước thải online mới nhất.

 Liên hệ ngay với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ MÔI TRƯỜNG FME

Địa chỉ: 53A Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 033 505 4727 (Mr.Thắng)

Website: vattumoitruong.vn

Email: vattumoitruong88@gmail.com

1 đánh giá cho QUY ĐỊNH QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE MỚI NHẤT

  1. hoàn

    công ty cho hỏi, bên tôi vừa hoạt động lò hơi đốt than củi 5 tấn/h, có cần làm quan trác này không, nếu có thì chi phí bao nhiêu. Công ty tư vấn giúp mình. Hoàn 0939160647

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Hotline: 033 505 4727
FB Messenger
Chat Facebook
Gọi điện ngay